Je zou er versteld van staan hoeveel relaties te vroeg en te makkelijk beëindigd worden. Zowel de man als de vrouw zijn onafhankelijk en vaak gaat men om de minste scheet uit mekaar. Waarom kan therapie hier soelaas bieden?

“Onze karakters botsten teveel!” “We waren op mekaar uitgekeken.” “Wederzijdse irritatie lag aan de basis van onze breuk.”

Talloze redenen zijn goed genoeg om vroegtijdig een einde te maken aan onze relatie. Helaas zijn ze niet altijd even gegrond en was er te weinig wederzijdse flexibiliteit om objectief en vanop een afstand naar de relatie te kijken. Met de juiste hulp op het juiste tijdstip was de breuk misschien helemaal niet nodig geweest. Zorg dan ook dat je alles geprobeerd hebt om de relatie te doen slagen vooraleer je er definitief een punt achter zet. Een objectieve relatietherapeut die de relatie langs twee kanten bekijkt en beoordeelt, kan verhelderend werken en terug een boost geven aan jullie relatie die even een uitgedoofde kaars leek te zijn. Baat het niet dan schaadt het niet. Zeker het proberen waard, des te meer als er kinderen in het spel zijn.

Met zachte emoties ga je de dingen die je niet kan veranderen accepteren en de dingen die je wel kan veranderen aanpakken. De wil om zachte emoties te tonen en je flexibel op te stellen zijn de enige voorwaarde. “Zo ben ik nu eenmaal en dat kan ik niet veranderen!” is niet alleen zeer egoïstisch maar ook erg bekrompen, tevens een dooddoener. Elke mens is een elastiek die je kan uitrekken en het duurt heel lang eer dat die breekt. Maar als jij zelf denkt boven iedereen te staan en je niet laat uitrekken, dan zou ik de oorzaak eerder bij jezelf gaan zoeken dan bij je partner. Wat we nodig hebben is de wijsheid om te zien waar het fout loopt en de moed om er iets aan te doen. Met wederzijds begrip en respect geraken we al een heel eind. En door de zachte emoties geraken we tot bij de wederzijdse acceptatie. Dan kan er op een normale manier gecommuniceerd worden over de dingen die voor frustratie zorgen. Met de nodige tolerantie kunnen dan zelfs de meest onoverbrugbare meningsverschillen uitgepraat worden. Je moet er alleen zelf voor open staan en aan mee willen werken. Af en toe eens uit je comfortzone komen moet kunnen.

Zo kan je uiteindelijk door de hulp van een objectieve derde toch je eigen problemen oplossen. Je moet er alleen voor open staan en de wil hebben om er iets aan te doen. Lukt het uiteindelijk dan toch niet, dan kan je jezelf achteraf nooit verwijten dat je er niet alles aan gedaan hebt om het toch te doen slagen.

Heb je zelf ook nood aan zo’n gesprek of aan een luisterend oor? Wees altijd welkom!

Vriendelijke groet,

Tim