In 2020 zaten meer dan 35000 (ongeveer 4%) Limburgers langer dan een jaar ziek thuis, zo blijkt uit cijfers van het Riziv. Een derde van die zieken kampt met een psychische stoornis.

Bovenstaande titel “Meer dan 35000 Limburgers langer dan een jaar ziek thuis!” stond op maandag 15 februari 2021 in Het Belang van Limburg. Deze duizelingwekkende cijfers stemde me toen toch even tot nadenken. Het is een spiegelbeeld van onze hedendaagse maatschappij. Het feit dat 2020 overheerst werd door het coronavirus zal dit beeld enkel uitvergroot hebben.

Meer dan 10000 Limburgers hebben dus een psychische stoornis! Waar hebben we het dan over?

Pas als een klacht jouw dagelijks leven belemmert, spreken we van een stoornis. Het is moeilijk een normaal leven te leiden, moeilijk om sociale contacten te onderhouden en moeilijk om te gaan werken. Een angst- of paniekstoornis, een bipolaire stoornis, een borderline persoonlijkheidsstoornis, een burn-out, een depressie, een dwangstoornis, een eetstoornis, een hechtingsstoornis, een narcistische persoonlijkheidsstoornis, een psychotische stoornis, een fobie, een stress-stoornis, schizofrenie of een verslaving zijn enkele voorbeelden van psychische stoornissen. Als je denkt dat iemand met dergelijke klachten kampt, is het verstandig om professionele hulp in te schakelen. De eerste bij wie je terecht komt en kunt, is de huisarts. Deze huisarts kan een professioneel advies geven, een hulptraject uitstippelen en eventueel zorgen voor doorverwijzing naar een specialist. De eerste hulplijn heeft niet altijd de specifieke wijsheid in pacht. Specialisten zoals psychologen, psychiaters en therapeuten nemen het hier meestal over. Deze eerste stap is vaak de moeilijkste voor de patiënt en zijn omgeving. Eenmaal dit pad bewandeld, leidt de uitgestippelde route vaak naar de gewenste eindbestemming.

Welke psychische stoornissen komen nu het vaakst voor?

Depressies, allerhande fobieën en alcoholproblemen scoren het hoogste bij de psychische stoornissen. Depressies en fobieën komen meer voor bij vrouwen, de alcoholproblemen meer bij mannen. Bijna de helft van de Belgen krijgt in zijn of haar leven te maken met een psychische kwaal, waarvan het merendeel gelukkig niet blijvend of ernstig is. Bij één op de vier mensen is de psychische aandoening wel vrij ernstig. Uit onze zelfmoordcijfers blijkt dat Vlaanderen hoog scoort in Europa, dat wil zeggen dat veel mensen van bij ons gewoonweg geen uitweg meer vinden voor hun problemen. Bijna 90% van de mensen die overgingen tot zelfdoding, leden aan een psychische aandoening. Vaak kwamen deze mensen niet aan therapie toe, mede door de lange wachttijden in deze sector in ons land. Medicatie alleen blijkt vaak niet voldoende te zijn. Deze schrijnende cijfers tonen nog maar eens het belang aan van onze geestelijke gezondheid en de professionele hulpverlening hieromtrent. Blijf niet alleen rondlopen met je klachten maar praat erover en zoek professionele hulp voordat het te laat is. Dat is mijn advies.

Gezonde groet,

Tim