In dit kort artikel licht ik even de huidige toestand in ons land toe wat betreft burn-outs en depressies. Toch even de moeite om deze onder ogen te zien en er weet van te hebben. Ben je 1 van hen? Weet dan dat je zeker niet de enige bent…Schaam je er niet voor en vraag om hulp.

Op 31 december 2020 telde België afgerond 112000 mensen die een burn-out (34000) hadden of aan een depressie (78000) leden. Dat blijkt uit officiële cijfers van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (Riziv). Dat is een stijging van maar liefst 40% ten opzichte van de situatie op 31 december 2016. Deze zorgwekkende cijfers geven aan dat heel wat mensen gebukt gaan onder stress gerelateerde klachten. De zelfstandigen zijn de doelgroep die het vaakst getroffen wordt. Specialisten vrezen dat deze cijfers de komende jaren alleen maar zullen toenemen omdat ons brein geen rust meer kent. Uiteraard zit de coronapandemie daar voor iets tussen en ook het wegvallen van bepaalde manieren om vervroegd op pensioen te gaan spelen waarschijnlijk mee. Maar het is vooral de werkdruk en de stress die het met zich mee brengt die aanzien kunnen worden als grootste oorzaak. Het gaat trouwens om langdurige (meer dan een jaar arbeidsongeschikt) burn-outs en depressies. Er is dringend nood aan een meer leefbare werkdruk.

Ook een goeie begeleiding van deze getroffen mensen naar re-integratie op de arbeidsmarkt is prioriteit nummer 1 geworden. Behandeling bij een specialist is van onschatbare waarde maar de ellenlange wachtlijsten gooien vaak roet in het eten om meteen aan de slag te kunnen gaan met de behandeling.

Mocht er vraag naar zijn, kan ik altijd (en snel) ondersteuning bieden bij alles wat hiermee te maken heeft.

Van preventie tot herstel, van begeleiding tot re-integratie.

Gezonde groet,

Tim